Olet täällä

Ohje terveydenhuoltoon

Suunta – gluteenittoman hyvinvoinnin verkkopalvelu on tarkoitettu keliaakikoiden ja muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tuen työkaluksi. Palvelun tausta-ajatuksena on, että gluteenittoman ruokavalion noudattaminen voi olla henkisesti ja sosiaalisesti vaativaa ja kuormittavaa.

Kenelle Suunta on tarkoitettu?

Suunta-palvelu on suunniteltu erityisesti keliaakikoille. Siitä voi olla apua myös muille, joiden täytyy noudattaa gluteenitonta ruokavaliota muusta syystä.

Mitä palvelu sisältää?

Suunta sisältää seuraavat osiot:

Minusta tuntuu -osiossa tarkastellaan keliakiaan liittyvää oppimista uudenlaisten tunteiden kohtaamisena. Osiossa pohditaan myös tunteiden käsittelyn keinojen kehittymistä henkistä hyvinvointia paremmin tukeviksi.

Toisten kanssa -osio keskittyy avaamaan näkökulmia keliakian hoitoon väistämättä liittyvään sosiaalisuuteen. Keliakiaa hoidetaan vuorovaikutustilanteissa, ja näiden tilanteiden herättämät tunteet ja tapa käsitellä niitä muodostavat olennaisen osan keliaakikon henkistä hyvinvointia. Minusta tuntuu- ja Toisten kanssa –osioissa on psykologin kirjoittamia tekstejä, joista keliaakikko voi löytää uusia näkökulmia arjen tilanteisiin ja kokemuksiin. Pohdintatehtävien avulla voi pysähtyä pohtimaan teemojen merkitystä omassa elämässä. Keliaakikoiden kokemukset välittyvät osioissa asiantuntijatekstin lisäksi sarjakuvien ja videoiden avulla.

Hyvän mielen harjoitukset –osio pureutuu keliakian hyväksymiseen. Osio sisältää hyväksymis- ja omistautumisterapiaan ja tieteelliseen tutkimukseen perustuvia harjoituksia. Osion harjoitukset ovat kehittäneet yhteistyössä VTT sekä Jyväskylän yliopiston psykologian laitos.

Tarinat- ja Blogit –osioissa äänessä ovat keliaakikot itse. Tarinoiden, blogikirjoitusten ja keskustelun kautta keliaakikko voi pohtia omaa motivoitumistaan keliakian hoitoon. Motivaatio ei ole muuttumaton, vaan päinvastoin jatkuvasti muuttuva. Motivaation pysyminen ja vahvistuminen on aina aktiivisen sisäisen työn tulos. Toisten keliaakikoiden kokemusten lukeminen ja omien kokemusten pohtiminen tarjoaa omalle motivaatiolle mahdollisuuden rakentua uudelleen.

Miten Suuntaa voi käyttää terveydenhuollossa ohjaustyön tukena?

Keliaakikon kohtaaminen keskittyy usein gluteenittomaan ruokavaliohoitoon liittyvien asioiden ympärille. Ruokavaliohoidon toteuttaminen on henkisesti ja sosiaalisesti vaativa asia: se kysyy jatkuvaa tarkkuutta, toisten tietämättömyyden ja ennakkoluulojen kohtaamista, ei-toivotun huomion kohteena olemisen sietämistä ja joskus myös ulkopuolisuuden kokemuksen kestämistä.

Voit käyttää palvelua oman työsi tukena esimerkiksi seuraavasti:

  • ohjata keliaakikkoa tutustumaan palveluun itsenäisesti.
  • tutustua palvelun näkökulmiin ja harjoituksiin ja keskustella niiden pohjalta keliaakikon kanssa. Harjoituksia voi tehdä yhdessä keliaakikon kanssa tai tapaamisessa voi keskustella itsenäisesti tehtyjen harjoitusten herättämistä ajatuksista.
  • hyödyntää keliakiaan sopeutumiseen liittyviä harjoituksia keliaakikon hoitomotivaation tukemisessa. Harjoituksia on helppo antaa kotona tehtäväksi, koska ne ovat verkossa helposti saatavilla.