Olet täällä

Miten reagoin?

Keliakia aiheuttaa usein haastavia kohtaamisia ruokailutilanteissa. Näitä voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa sinulle ei ole tarjottavaa kokouksessa tai kyläillessä, tai joissa ravintola-alan henkilökunta suhtautuu gluteenittomuuteesi vähätellen. Meillä jokaisella on yksilöllinen tapamme toimia näissä tilanteissa. Miten sinä reagoit?

Ongelma

Ruokailutilanteissa tuntuu joskus kuin olisit kahden tulen välissä ruokailun kirjoittamattomien sääntöjen ja sairautesi hoidon kanssa. On surullista, että osa keliaakikoista ratkaisee ristiriidan alkamalla välttää yhteisiä ruokailutilanteita. Sen hintana on liian usein sosiaalisen elämän ja ihmisten tapaamisen väheneminen.

Selitys

Sinun on pakko hoitaa keliakiaasi: olla tarkka ja tarkistaa, välillä kieltäytyä tarjotusta ruoasta. Toisaalta saatat kokea ruokailutilanteiden kirjoittamattomat säännöt hyvin velvoittavina.

Ratkaisu

Jokainen voi valita itse, miten reagoi ja toimii haastavissa tilanteissa.  Muutos on mahdollinen, ja sen voi toteuttaa yksinkertaisesti toimimalla eri tavalla.

Ehkä voisit ottaa omat ruokaan liittyvät erityistarpeet asiallisen vakavasti ja rauhallisesti. Gluteenittomuuden vaatimuksista voi kertoa ruokailutilanteissa monella erilaisella tavalla. Voit lukea toisten tapoja reagoida ja miettiä itsellesi luontevimman tavan reagoida.

Pohdinta

Voisitko suhtautua ruokailutilanteiden ristiriitoihin uudella tavalla? Mieti, ovatko kirjoittamattomat säännöt todella niin ehdottomia, ettei niihin mahdu keliaakikon tarpeiden mentävää aukkoa?
 
Mitä tapahtui?
Keliaakikot kohtaavat usein haastavia sosiaalisia tilanteita kodin ulkopuolella. Palauta mieleen jokin itsellesi haastava kohtaamasi tilanne ja pohdi sitä seuraavien kysymysten avulla:
 
• Mitä tapahtui?
• Miten ymmärsit tapahtuneen?
• Mitä teit tilanteessa (sanoit, reagoit)?
• Mikä oli tilanteen lopputulos?
• Päättyikö tilanne niin kuin olisit halunnut? Jollei, miten olisit halunnut tilanteen päättyvän?
• Vaikuttiko tilanne tapaasi toimia vastaavissa tilanteissa tulevaisuudessa? Jos vaikutti, miten?