Olet täällä

Miksi tunteet tulevat?

 

Tunteiden käsittelyyn ei ole käyttöohjeita, eikä yhtä oikeaa ratkaisua. Aina kun käyt tunteitasi ja reaktioitasi läpi, voit löytää sinulle helpomman tai sopivamman tavan kohdata vaikeita tilanteita ja niihin liittyviä tunteita.

Ongelma

Keliaakikkona kohtaat välillä haastavia tilanteita, jotka liittyvät ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Tällainen tilanne voi olla tarjoilijan tyly vastaus tiedustellessasi gluteenitonta vaihtoehtoa tai sukulaistädin närkästyminen, kun tiedustelet hänen valmistamiensa lihapullien ainesosia. Tarjoilusta kieltäytyminen voi olla vaikeaa, ja samoin voi olla vaikeaa kysyä ja näin pelätä kyseenalaistavansa tuttavan kokkaustaidot. Voi olla vaikeaa venyttää kahvitaukoa seuramatkalla, jossa sinä ainoana keliaakikkona joudut odottamaan kauan kahvileipääsi. Uteliaat kysymykset ruokavaliostasi tai gluteenin syömisen aikaan saamista oireista voivat myös tuntua vaikeilta.

Haastavissa tilanteissa voi herätä monenlaisia kielteisiä tunteita. Saatat pahoittaa mielesi, ärtyä, suuttua tai tuntea itsesi ulkopuoliseksi. Voit tuntea pettymystä tai kateutta. Myös loukkaantumisen, nolostumisen ja häpeän tuntemukset voivat nousta esiin. Tunnereaktiot eri tilanteissa ovat hyvin yksilöllisiä, mutta ehkä tunnistat joitakin näistä tunteista.

On hyvä miettiä, mistä hankalissa tilanteissa nousevat tunteet kertovat. Miksi muiden ihmisten ymmärtämättömyys, tietämättömyys, välinpitämättömyys tai keliakiasi unohtaminen tuntuvat pahalta?

Selitys

Kielteinen tunne kertoo tyydyttymättä jääneestä tarpeesta. Tarve voi olla esimerkiksi huomioiduksi tai ymmärretyksi tulemisen tarve. Se voi olla myös tarve kokea samankaltaisuutta tai samanarvoisuutta. Sinun tarpeesi voi olla myös jokin muu.

Esimerkiksi jos olet pettynyt, pettymyksen taustalla on tavallisesti toive, joka jäi toteutumatta. Jos olet vihainen, voisiko taustalta löytyä oman itsen puolustamisen tarve? Ahdistunut olo tai pelko puolestaan voi kertoa turvallisuuden tarpeesta.

Hankalissa tilanteissa sinulle henkilökohtaisesti tärkeät tarpeet eivät tule kuulluiksi, ymmärretyiksi tai arvostetuiksi. Jos tarjoilija kehottaa sinua tuomaan mukanasi oman sämpylän, tunnet ehkä itsesi merkityksettömäksi. Ylimalkainen, vähättelevä tai välinpitämätön suhtautuminen keliakiaan voi herättää sinussa olon, ettet sinä ole ihmisenä tärkeä. Se voi saada aikaan jopa hylätyksi tulemisen kokemuksen.

Pohdinta

Palauta mieleesi jokin keliakiaan liittyvä vaikea sosiaalinen tilanne. Miltä sinusta tuntui? Pohdi, mistä tarpeesta tunne saattoi kertoa.